Systematiskt behovsanalys från

A

Analysera nuläget.
Hur ser organisationen ut?
Var är vi nu?
Vad vill vi förändra?

till

B

Drömläge.
Hur vill vi uppfattas av våra kunder,
medarbetare, samhället?

Arbetsgång

  • Åtgärdspunkter definieras efter möjligheter, brister eller krav.
  • Handlingsplan för att driva processen framåt tas fram.
  • Förändringsprocessen initieras, genomförs och avslutas.